#แชร์ทริคกู้บ้านกับโฮมการ์เด้นวิลล์ ร่วมซื้อบ้าน ผ่านง่ายจริง ได้บ้านชัวร์ ! กู้ร่วมต้องรู้อะไรบ้าง

#แชร์ทริคกู้บ้านกับโฮมการ์เด้นวิลล์ 

ร่วมซื้อบ้าน ผ่านง่ายจริง ได้บ้านชัวร์ ! กู้ร่วมต้องรู้อะไรบ้าง

.

ถาม : กู้ร่วมทำได้สูงสุดกี่คน?

ตอบ : สูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน

.

ถาม : ใครมีสิทธิ์กู้ร่วมได้บ้าง?

ตอบ : บิดา มารดา

พี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน หากเป็นคนละนามสกุลต้องแสดงเอกสารที่ระบุว่ามีบิดามารดาคนเดียวกัน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน

สามีภรรยา หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นสามีภรรยาจริง เช่น ภาพหรือเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน

เครือญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน

ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย จะกู้ร่วมได้เฉพาะการซื้ออาคารชุดหรือคอนโดเท่านั้น แต่การถือครองสิทธิ์ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

.

ถาม : หากผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บหนี้คืนจากผู้กู้คนใด?

ตอบ : เรียกเก็บหนี้คืนจากผู้กู้คนใดก็ได้ หรือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ อีกฝ่ายต้องรับภาระหนี้แทน

.

ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องบ้านที่ #โฮมการ์เด้นวิลล์

บทความอื่นๆ

เว็บไซต์ใช้คุกกี้

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้