โฮมการ์เด้นวิลล์ แนะนำสินเชื่อบ้าน ธนาคาร ธอส. สำหรับอาชีพเฉพาะกลุ่ม กู้ง่าย ผ่านฉลุย เช็คเลย!

โฮมการ์เด้นวิลล์ ได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัปเดตประจำ ปี 2567 จากหลากหลายสินเชื่อ เช่น สินเชื่อบ้าน ธอส. - กยศ. ปี 2567 , สินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB , สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 , สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2567 , สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) , โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567 , โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 , โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน มาเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยว่าสินเชื่อบ้านแบบไหนที่เหมาะกับคุณ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเลือกสินเชื่อ สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ได้ง่ายขึ้น 

สินเชื่อบ้าน ธอส. - กยศ. ปี 2567 โครงการสนับสนุนผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จัดทำสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำปีที่ 1 เพียง 2.60% ต่อปี พร้อมเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 1.85% ต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคาร ธอส.

สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ถูกออกแบบมาให้กลุ่มวิชาชีพเฉพาะผ่อนสบาย แถมได้รับสิทธิประโยชน์หลายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยอัตราพิเศษ อีกทั้งยังฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน เราสานฝันให้คุณได้มีบ้านที่ใช่ โดยสามารถทำธุรกรรมได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ใหม่หรือการกู้เพิ่ม เพียงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคาร ธอส. 

สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2567 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการบริการเงินกู้ของธนาคารเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ / พนักงาน ของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์การของรัฐและธุรกิจเอกชนมีโอกาสจัดซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น ซึ่งผู้กู้ จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการกู้แบบบุคคลธรรมดาทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคาร ธอส.

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคาร ธอส.

โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นสัญญาแรก โดยไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.50% ต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคาร ธอส.

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสากิจ และลูกจ้างประจำที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคาร ธอส.

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน วัตถุประสงค์การยื่นกู้. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด; เพื่อปลูกสร้างอาคาร วงเงิน ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน ตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน และวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จค้ำประกันของกรมบัญชีกลาง แล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคาร ธอส.

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของธนาคาร หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.ghbank.co.th/product/loan/specific-group ผู้ออกสินเชื่อนั้น หรือสอบถามโดยตรงจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารได้ ซึ่งยินดีให้ข้อมูล ขอบคุณข้อมูลจากธนาคาร ธอส.

 

#บ้านโคราช #บ้านนครราชสีมา #บ้านคุณภาพ #บ้านเดี่ยว โคราช #บ้านเดี่ยว จอหอ #บ้านเดี่ยว บายพาส #บ้านเดี่ยว ประโดก #บ้านเดี่ยว สามยอด #บ้านเดี่ยว เซฟวัน #บ้านเดี่ยว มทส. #บ้านเดี่ยว บ้านเกาะ #บ้านเดี่ยว ในเมือง #บ้านเดี่ยว ไชยมงคล #บ้านเดี่ยว บึงทับช้าง #บ้านเดี่ยว หัวทะเล

บทความอื่นๆ

เว็บไซต์ใช้คุกกี้

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้