10 อันดับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ยต่ำที่สุดใน เดือนนี้ ธันวาคม ประจำปี 2566

อัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คือ ตัวกำหนดการผ่อนชำระค่างวดของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด สำหรับคนที่ทำการกู้ซื้อบ้านผ่านธนาคาร ดังนั้นใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดีก็หายห่วงได้

โฮมการ์เด้นวิลล์ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566 จากหลากหลายธนาคาร เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.กรุงศรีอยุธยา มาเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยว่าธนาคารไหนให้สินเชื่อบ้านโดยคิดดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด 

มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเลือกสินเชื่อ 

สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน หรือคอนโด ได้ง่ายขึ้น พร้อมเดือน ธันวาคม 2566 ธนาคารส่วนใหญ่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกจากเดือน พฤศจิกายน ปี 2566 หลายธนาคาร มีเพียงธนาคารบางแห่งเท่านั้นยังไม่มีการอัปเดต และยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการกู้สินเชื่อบ้านแบบเดิมอยู่ ซึ่งทาง โฮมการ์เด้นวิลล์ ก็ได้นำอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุด โดยมีอัตราดอกเบี้ยบ้านของธนาคารที่น่าสนใจ ดังนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) มีผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน Happy ;D ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 2.80% สำหรับ กรณีกู้ใหม่ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด และเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น 

โดยคุณสมบัติผู้กู้คือเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก และซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developer ที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF / BZP 

นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.00% สำหรับ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหลักประกัน กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) 

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีค่อนข้างต่ำ อาทิ สินเชื่อที่ร่วมกับนโยบายรัฐ โครงการบ้านจัดสรรที่ธนาคารกำหนด โครงการสำหรับผู้สูงอายุ สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ และสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส เป็นต้น 

โดยจะมีระยะเวลาในการขอสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถดูอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 6.900% (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566) ติดต่อธนาคาร : https://cm01.ghbank.co.th/ComplaintCenter/

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่ 3.58% สำหรับคอนโดที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าทั่วไป โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% 

ส่วน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ส่วน กลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์) ลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ (สำหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร 5 ล้านบาทขึ้นไป) และ ลูกค้า KRUNGSRI PRIME มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.58% เท่ากัน สำหรับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป และ อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งมือหนึ่งและมือสอง 

โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน (85% ของราคาประเมินสำหรับห้องชุดพักอาศัย) สำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน จะมีความแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ การขอกู้สินเชื่อบ้านร่วมกันสำหรับคู่เพื่อน ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ 

ทั้งนี้ ผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 27 – 65 ปี พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเมื่อรวมรายได้ของผู้กู้ร่วมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 

ผู้กู้ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน, บัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากพนักงานขาย อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.400% (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566) ติดต่อธนาคาร : https://www.krungsri.com/th/support/contact-us

ธนาคารออมสิน (GSB) จัดโปรโมชันสินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% (6 เดือนแรก) ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก (หลังจากนั้นผ่อนชำระแบบเท่ากันทุกงวด) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคงที่ 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.60% สำหรับ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท และลูกค้าที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ส่วนสำหรับ ลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท และลูกค้าที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กรณีผู้กู้ประสงค์ไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคงที่ 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.10% 

โดยวงเงินกู้สินเชื่อจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2566 อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 6.995% (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566) ติดต่อธนาคาร https://gsbqr.gsb.or.th/qrm/website

ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าทั่วไป กรณีขอสินเชื่อ แบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.62% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 -3 = MRR – 3.95% ส่วน กรณีการขอสินเชื่อ แบบไม่ได้ทำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.72% โดยมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR -3.85% ทั้งนี้เอง 

ธนาคารกรุงไทย ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่าง สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.27% ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ มีอัตราดอกเบี้ยปี 1 – 3 แบบลอยตัว = MRR -4.30% และ ปีที่ 1 – 3 แบบคงที่ ปีที่ 1 = 3.07% ปีที่ 2 – 3 = 3.37% 

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของ ธนาคารกรุงไทย (KTB) คือ มีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR = 7.570% (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566) ติดต่อธนาคาร :https://krungthai.com/th/content/contact-us

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.70% โดยมีเงื่อนไข คือ โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบ้านใหม่จาก บริษัทพัฒนาอสังหาฯ กลุ่มพิเศษที่ธนาคารกำหนด (บริษัทฯ พันธมิตร) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมกับ 

อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.830% (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566) https://www.ttbbank.com/th/contact

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นสถาบันทางการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้าน คอนโด และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.72% แบ่งออกเป็น ปีที่ 1 = 2.75% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-3.10% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดที่ 3.72% ของ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้าน คือ ผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาทโดยทุกผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมามีเงื่อนไข คือ ต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ นอกจากนั้น ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ อีกมากมาย 

โดยจะมีระยะเวลาในการขอสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถดูอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.300% (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566) https://www.bangkokbank.com/

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.83% จากสินเชื่อบ้านสีเขียว รักษ์โลก ซื้อบ้านใหม่ บ้านรักษ์โลก บ้านประหยัดพลังงาน จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สำหรับโครงการหมู่บ้านมีราคาซื้อขายบ้านตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป 

ส่วนโครงการหมู่บ้านมีราคาซื้อขายบ้านต่ำกว่า 8 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 4.15% กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบชื่อโครงการหมู่บ้านที่เข้าร่วมแคมเปญ และสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละโครงการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-8888888 ต่อ 887 

ส่วนผลิตภัณฑ์การขอสินเชื่อบ้านทั่วไปมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.73% โดยมีเงื่อนไข คือ ลูกค้าต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ส่วนสินเชื่อบ้านสำหรับ ผู้ประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 7.73% โดยมีเงื่อนไข คือ ลูกค้าต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 

ส่วน ผู้ประกอบการที่มีรายได้ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.23% และมีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.300% (ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566​) https://www.kasikornbank.com/

เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.16% (ทำประกัน CREDIT LIFE) 4.51% (ไม่ทำประกัน CREDIT LIFE)
เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)

ติดต่อธนาคาร: https://www.scb.co.th/th/payroll/employee-privileges/home-loans.html?value=hotel

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน รับดอกเบี้ย ดีดับเบิล! ดอกเบี้ยบ้านลด ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม เพียงสมัครสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN และเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน รับดอกเบี้ยดีคุ้ม 2 ต่อ ดีที่ 1 ผ่อนบ้านสบาย เงินต้นหมดเร็วขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ลดเหลือเริ่มต้นที่ 2.54% ต่อปี* ดีที่ 2 ออมเงินเก็บได้ดอกเบี้ยมากขึ้น กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.95% ต่อปี* 

โครงการบ้านสังคมคุณภาพ #โฮมการ์เด้นวิลล์ สามยอด 2 พื้นที่กว้าง ไซส์ใหญ่ XXL

อัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คือ ตัวกำหนดการผ่อนชำระค่างวดของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด สำหรับคนที่ทำการกู้ซื้อบ้านผ่านธนาคาร ดังนั้นใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดีก็หายห่วงได้ ธนาคารไหนให้สินเชื่อบ้านโดยคิดดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเลือกสินเชื่อ สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน หรือคอนโด ได้ง่ายขึ้น พร้อมตัวช่วยในการ

-->

บทความอื่นๆ

เว็บไซต์ใช้คุกกี้

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้